HER KİLOMETREDE YENİ

KURUMSAL

İş Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ, SAĞLIĞI VE GÜVENLİK POLİTİKASI

SOYLU müşterilerine ve topluma hizmet verirken kalite, çevre, güvenlik, sağlık şartlarına uygun olarak çalışmayı ve buna bağlı yasal mevzuata riayet etmeyi şirket prensibi olarak kabul etmiştir.

Birinci önceliğimiz hataları meydana gelmeden önlemektir; bunu kurmuş olduğumuz etkin sürekli iyileştirme, önleme ve düzeltme sistemi ile gerçekleştiririz.

Hizmetlerimizi yerine getirirken, müşterilerimizin bize emanet ettikleri ürün, ekipman ve bilginin yüksek değerinin bilincinde hareket ederek, bunların güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt ederiz.

Benzer şekilde, hizmetimizin kalite ve güvenliğini sürdürmek için şirket varlıklarımızı da suiistimalden ve zarardan korumayı öncelikli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz.

Bu prensipler çerçevesinde sorumlu olduğumuz tarafların kalite, çevre, güvenlik ve sağlık ile ilgili beklentilerini karşılamak; bunu yaparken de bizden kaynaklanan çevre etkilerini en düşük seviyeye indirmek ve kaynaklarımızı etkin kullanarak gelecek nesillere daha iyi bir ekolojik çevre bırakmak amaç ve hedeflerimiz arasındadır.