HER KİLOMETREDE YENİ

KURUMSAL

Kalite

1. AMAÇ: SOYLU merkezi ve üretim destek süreçlerinin ve grubun koordinasyonunu yapar.

2. POLİTİKA: Mükemmel is modeli geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla kalite yönetim sistemi tüm fonksiyonlarda aşağıdaki hedeflerin gerçekleşmesi için is süreçlerine katkıda bulunur.

2.1. ÇALIŞANLAR: Tüm çalışanlarda is performanslarının parça ve proses kalitesine etkisi, aktif olarak kalite ile ilgili süreçlerde rol almaları ve iletişimi verimli hale getirmeleri bilinci geliştirilir.

2.2. MÜŞTERİLER: Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılması.

2.3. TEDARİKÇİLER: Tedarikçilerimizin Kalite, Sevkiyat ve Servis performansları sürekli iyilestirme kapsamında değerlendirilir ve geliştirilir.

2.4. PROSESLER: Firma hedefleri ve Müşteri memnuniyeti doğrultusunda proseslerin verimliliği sürekli geliştirilerek “Sıfır Hatalı Parça Üretimi” ve “Tek Seferde Hatasız Üretim” hedefine ulaşılmaya çalışılır.

2.5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARTLARI: ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi, ISO 14001-2004 çevre yönetim sistemi ve CE belgesi ve müşteri özel İsteklerine tam uyumluluk.

Çalışanlar, müşteriler ve son kullanıcılar nezninde ürün emniyeti vaz geçilemeyecek bir gerekliliktir. Uygunluk, verimlilik ve etkinlik parametrelerinin ışığı altında kalite yönetim sistemi üst yönetim tarafından periyodik olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü takdirde uygun düzeltmeler ve eklemeler yapılması için aksiyonlar başlatılır.